Jazyková škola na Maltě


KURZY ANGLICTINY NA MALTE

 

Škola v centru města Sliema.

Škola v centru města Sliema.

English Language Academy byla založena v roce 1988 a nachází se v centru turistického dení mesta Sliemy. V bezprostrední blízkosti školy je rada obchodu a kaváren, a zároven touto oblastí vedou hlavní trasy hromadné dopravy. Ministerstvo pro vzdelávání republiky Malta udelilo akademii ELA licenci k výuce. ELA je také zakládajícím clenem FELTOM (Spolecenství organizací vyucujících anglický jazyk na Malte). Pedagogický sbor akademie ELA tvorí ucitelé, kterí jsou držiteli mezinárodního pedagogického certifikátu TEFL. Vyucující jsou tak vysoce kvalifikovaní odborníci s univerzitním vzdeláním, kterí oplývají mnohaletými zkušenostmi a anglictina je pro ne materským jazykem, prípadne pocházejí z dvojjazycného prostredí. Základní vyucovací metodou je Technika prímé komunikace. Studenti jsou nuceni po celou dobu pobytu komunikovat pouze anglicky. Ucitelé je podporují v konverzaci, pomáhají jim nalézat rešení v problémových situacích a zároven studentum napomáhají získávat nové formy vyjadrování.

Metody výuky jsou zamereny predevším na plynulost a presnost vyjadrovaní. Akademie ELA se specializuje i na výuku odborné anglictiny v ruzných profesích. Pred zahájením studia v novém kurzu je jazyková úroven studenta peclive testována. Po ukoncení kurzu na akademii získávají studenti certifikát o absolvování studia.

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE13. Senior Courses

 

VŠECHNY KURZY: Výuka obvykle probíhá od pondelí do pátku, avšak studijní termíny mohou být prizpusobeny individuálním potrebám studentu, které se odvíjejí od jejich príletu na Maltu. Jazykovou úroven studentu proverujeme hned první den výuky písemným testem. Tento test mohou studenti obdržet na vyžádání i poštou a vyplnit jej již pred svým príletem. Po absolvování studia získávají všichni studenti, kterí se zúcastnili výuky minimálne z 80 %, certifikát o studiu.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO SKUPINY: Pro organizované skupiny s jednotným zamerením a poctem studentu nad 10 osob sestavíme speciální cenovou nabídku a zvláštní studijní program. Pokud máte zájem o podrobné informace k této službe, kontaktujte nás!

DÉLKA TRVÁNÍ KURZU: Pro studenty, kterí mají zájem o studijní pobyty delší než tri týdny, poskytujeme výrazné slevy. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás prosím!

SPECIALIZOVANÉ KURZY: Nabízíme kurzy pro zájemce o anglictinu ze specializovaných oblastí (zdravotnictví, právo, bankovní služby, úcetnictví, zkoušky pro Cambridge First Certificate, atd.) Pokud chcete využít nabídku specializovaných kurzu, zašlete nám prosím svou žádost o studium minimálne s týdenním predstihem. Tento cas potrebujeme k zajištení kvalifikovaných prednášejících. Studenti specializovaných kurzu mají možnost prinést si s sebou vlatní studijní materiály.

Gozo 1INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA NEBO KURZY ESP: Výuka nemusí probíhat prímo v ucebnách akademie. Alternativní možnosti výuky je možné dohodnout v kancelári naší akademie.

STUDIJNÍ MATERIÁLY: Škola poskytuje studentum studijní materiály pro základní jazykové kurzy za poplatek €20.

UBYTOVÁNÍ: Studenti mají možnost využít širokou škálu ubytovacích možností na Malte od petihvezdickových hotelu až po ubytování v anglicky hovorících hostitelských rodinách. English Language Academy pomáhá zprostredkovat vhodné ubytovací možnosti všem zahranicním studentum, kterí mají zájem o zajištení ubytování, dle jejich požadavku, a to v bezprostrední blízkosti školy, príp. v místech s možností využití mestské hromadné dopravy.

TRANSFER PRI PRÍLETU A ODLETU: Mužeme pro vás zajistit prepravu z letište k místu vašeho ubytování a zároven také na letište pri vašem odletu.

DOPROVODNÝ PROGRAM: Pro studenty naší akademie organizujeme zábavný doprovodný program a výlety za historickými a kulturními krásami Malty.

http://www.sprachschule-malta.com

info@sprachschule-malta.com